Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra deklaravimo ir mokėjimo tvarka patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-109 nuostatais.
Deklaracija už mokestinį laikotarpį pateikiama iki kito mėnesio 15 d.
Rinkliava už mokestinį laikotarpį sumokėti iki kito mėnesio 25 d.

Vietines rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba.

Dėl informacijos prašome kreiptis: tel. 8 313 52190 ir el. pašto adresu rinkliava@druskininkai.lt

Tarybos sprendimas "DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T1-46 „ DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI DRUSKININKŲ KURORTO VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA“ PAKEITIMO"

2018 m. vasario 8 d. Tarybos sprendimas Nr. T1-8 DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T1-46 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI DRUSKININKŲ KURORTO VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA“ PAKEITIMO

Vietinės rinkliavos deklaracijos forma
Vietinės rinkliavos deklaracijos formos užpildymo tvarka
VMI išaiškinimas dėl vietinės rinkliavos apmokestinimo PVM ir pelno mokesčiu