Vietines rinkliavos už naudojimasi Druskininku kurorto viešaja infrastruktura deklaravimo ir mokejimo tvarka patvirtinta Druskininku savivaldybes tarybos 2014 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-109 nuostatais.
Deklaracija už mokestini laikotarpi pateikiama iki kito menesio 15 d.
Rinkliava už mokestini laikotarpi sumoketi iki kito menesio 25 d.

Vietines rinkliavos rinkima kontroliuoja Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba.

Del informacijos prašome kreiptis: tel. 8 313 52190 ir el. pašto adresu rinkliava@druskininkai.lt